Ondersteuning
Nederlandse telefoon:
Internationale telefoon:

Privacybeleid

Deze privacyverklaring verklaard hoe valentrdb.nl personalia-gegevens in behandeling neemt en verwerkt.

Op valentrdb.nl worden personalia van de online bezoekers gebruikt, daarbij komt kijken dat er een zorgvuldige interne verwerking plaatsvind, verzamelde informatie wordt volledig geborgen beheerd. Deze online apotheek is actief binnen Nederland en daarom zijn de regels van de privacywetgeving die gelden binnen de EU van toepassing en dit wordt zeker nageleefd. U kunt met een gerust hart gebruik maken van alle diensten die worden geleverd. Veiligheid voor de klanten staat bij ons voorop, dit is belangrijk en door ons gehele organisatie zal dit de hoofdprioriteit blijven.

Wat betekent dat dan:

 • duidelijkheid met welk doel de personalia worden beheerd; dit wordt kenbaar gemaakt met deze privacyverklaring;
 • bijeenbrengen van personalia gegevens alleen gericht indien ze nodig zijn voor legale doeleinden;
 • toestemming vragen aan de bezoeker/klant online apotheek of personalia informatie verwerkt mogen worden;
 • hoogwaardige beveiligingsmaatregelen zijn genomen om gegevens af te bakenen, dit wordt ook verwacht van externe partijen die werkzaamheden voor ons uit voeren om de klant te ontzorgen;
 • tenslotte respecteren de medewerkers uw persoonsgegevens en als u iets wilt aanpassen corrigeren of verwijderen is dit zeker mogelijk;
 • valentrdb.nl neemt de verantwoording om een stabiele en veilige verwerkingen van uw personalia te garanderen.

Welke informatie wordt er nog meer verzameld.

Wanneer u een bezoek brengt op ons online apotheek worden de personalia opgeslagen, mits u instemming verstrekt; door aanvaarding van de cookie-voorwaarden worden de technische informatie, waaronder het Internet Protocol-Adres, welke exemplaar webbrowser u gebruikt, ook de tijdsduur, tijdstip en de dag van uw bezoek worden geregistreerd. De klant hoeft niet bang te zijn dat er gevoelige informatie wordt doorgestuurd naar agressieve commerciële entiteiten, dit gebeurt nimmer of nooit in ons integere organisatie.

Wat betekend het specifiek:

 • de inlichting die bij het aanmelden wordt gegeven, uw persoonlijke gegevens zoals; geboortedatum geslacht, financiële info van bijvoorbeeld een creditcard;
 • kan inloggen op een onlineaccount;
 • creëren van een gebruikersaccount, alle communicatie;
 • organiseren, verwerken en controleren of de taak fatsoenlijk uitgevoerd is, en waar nodig een identiteitscontrole uitvoeren;
 • personalia die u doorgeeft om optimaal te profiteren;
 • van de online apotheek dient u uw personalia op te geven;
 • bij valentrdb.nl verloopt het contact middels email of chatservice kan corresponderen.

De gevraagde informatie gaat gebruikt worden om:

 • Beheer van de online apotheek website, verder wordt de personalia informatie gebruikt voor analyses, onderzoeken en testen.
 • Verbeteren van de gebruikerservaring.
 • Gegevens worden verzameld met betrekking tot de kostenplaatje.
 • Gegevens bedoeld voor de terhandstelling: voorkeuren levering, een alternatief bezorgadres, voorkeuren met betrekking tot pakketvervoerder.

Juridische grondslagen en personalia-verwerking

Uw personalia wordt geaccumuleerd en uiterst met goedkeuring tot stand komen van een verbintenis die u aangaat met valentrdb.nl, het naleven van rechtsgeldige regels volgen we ten alle tijden op. De Europese regelgeving betreft het verifiëren van een identiteit en het veilig bewaren als afwikkelen van uw personalia, u personalia is iets waar men zorgvuldig mee om moet gaan. Natuurlijk vragen we eerst toestemming of externe partners, voornamelijk website bouwers u personalia mogen verwerken in de ingewikkelde applicatie systemen die online apotheek draaiende houden. Voor de rest zal geen enkele partij inzage hebben en dit is een belangrijke aspect dat niet wordt verwaarloosd.

Verstrekken aan externe partijen

De enige personen die indirect permissie hebben tot uw personalia zijn de gecertificeerde en betrouwbare web-developers, en backoffice medewerkers. Ons team is dagelijks bezig om de webpagina's van de online apotheek up-to-date houden. Het is niet de bedoeling dat deze personen in uw personalia gaan rondneuzen, deze bevoegdheid heeft niemand behalve u, valentrdb.nl kan inzien dat u een terug komende klant bent en al uw basis-personalia slaan we op, wachtwoorden en gebruikersnamen vallen maakt u zelf aan, mocht het voorkomen dat u ze vergeten bent of kwijt raakt dan kan het computer systeem zonder tussenkomst van een individu een link sturen om een nieuwe gebruikersnaam en of wachtwoord aan te maken.

Publicatie

Uw gegevens worden nooit gepubliceerd, als een centraal bureau voor statistieken informatie komt winnen, geven wij hun niks. Ons klantenbestand houden we privé voor buitenstaanders, wettelijk gezien mag er ook niet zonder uw toestemming dit worden uitgevoerd. Daarnaast zou het ethisch gezien niet verantwoord zijn als men met gevoelige info gaat strooien, dit zal nimmer of nooit in overeenstemming zijn met ons doelstellingen die deze online apotheek nastreeft. Daarnaast hebben onze klanten er baat bij dat hun personalia veilig wordt beheerd door ons.

Identiteit controleren

De backoffice team heeft een veiligheidsafdeling die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid. In eerste instantie krijgen nieuwe klanten een intensievere controle, dan terugkomende klanten waarvan alle personalia bekend zijn in ons controle-systemen. Door deze extra veiligheidsmaatregelen wordt het moeilijker gemaakt voor criminelen om te infiltreren in ons systeem, innovatie en blijven innoveren is naast het verkopen van kwaliteit producten ons kernactiviteit.

Beveiliging

Voortdurend is ons veiligheidsteam bezig om wangebruik van personalia-gegevens in te dammen, de online apotheek wordt zowel online als offline beveiligd met de laatste updates, beveiligingssoftware en versleutelde codes om alles zo goed af te schermen voor cyberaanvallen en data-lekken. Valentrdb.nl heeft dit gedaan om de veiligheidsgraad te overtroeven:

 • Toegang tot personalia gegevens word door middel van inloggegevens.
 • Gegevens worden na acceptatie opgeslagen in een offline-omgeving dat niet te hacken is.
 • Er worden fysieke maatregelen genomen en geavanceerde toegang bescherming van de systemen waarin in gegevens zijn opgeslagen.
 • Onze leveranciers van de apparaten voldoen aan de hoogste mogelijke veiligheidseisen, waaronder het IS0-27002.
 • Al onze verbindingen zijn beveiligd met SSL.

Wettelijke bewaartermijnen en account verwijderen

Persoonsgegevens worden natuurlijk bewaard zolang uw account actief is. De account samen met de gegevens worden door valentrdb.nl binnen een paar jaar verwijderd indien er na vier jaar na de laatste bestelling geen activiteit meer plaats heeft gevonden, ons apotheek houd zich aan de wettelijke termijnen die gelden. Houd wel in acht dat de bepaalde gegevens langer bewaard worden indien dat wettelijk verplicht is. Wilt u om wat voor redenen uw account verwijderen dan kan dat meteen, neem direct contact op en binnen enkele dagen krijgt u reactie op uw verzoek.

Bijzondere persoonsgegevens

Valentrdb.nl is een online apotheek, om deze redenen is er veel inzage in de persoonlijke data van de loyale klanten-patiënten die graag terug komen om hun producten te kunnen kopen. Veel externe bedrijven doen regelmatige pogingen om voor grote bedragen informatie lost te peuteren bij online bedrijven zoals deze apotheek. Volgens de wetgevingen is het ten strengste verboden om deze specifieke gegevens door te sluizen naar andere partijen. Deze apotheek is er op tegen en zullen nooit dit doorgeven aan onbevoegde buitenstaanders. Wel moe daar bij worden vermeld al een overheidsinstantie, zoals bijvoorbeeld; de politie en de belastingdienst dit vragen, wordt er contact met u opgenomen om u op de hoogte te brengen dat de overheid gegevens wilt inzien. Valentrdb.nl is verplicht mee te werken met de gestelde verzoeken van overheids organisaties, in zo ver de wet het toelaat wordt er medewerking verleent.